MARKA TESCİLİ

Marka Nedir?
Bir firmanın mal / hizmetlerini diğer işlemlerinkinden ayırt eden işaret, ürün, harf ve şekillerdir. Türkiye’de marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde alınmaktadır. Bireyler veya firmalar kendileri marka başvuru yapabileceği gibi bir marka vekili aracılığıyla da işlem yapabilmektedirler. Fakat uzmanlık açısında markanın doğru yapılabilmesi ve marka sürecinin düzgün yürütülebilmesi açısından bir marka tescil firmasıyla işlemleri yürütmek en dorusu olacaktır. Markalar 556 Sayılı Markaların korunması Hakkın Kanun Hükmünde kararname ile korunmaktadır.

Patent Nedir?
Patent buluş ve fikirlerin korunmasını sağlayarak buluş ve fikir sahibine haklar sağlayan sınai mülkiyet hakkıdır. Patent tescili başvurusu için öncelikle uzman bir marka vekili tarafından yenilik araştırması yapılmalıdır. Türk Patent Enstitüsü nezdinde alınmaktadır.

Malatya Marka Tescili

Neden Marka Tescili Yapılmalıdır?
Marka tescili marka sahibinin ürün ve hizmetlerini taklit edilmesi açısından korur. Tescilli  logoların başka ürünlerde kullanılmasını engeller. Tescilli markalara ait tescil sahibinden başka kişilerin tabela asma, baskı ve dijital yayım yapılmasına karşı koruma sağlar. Taklit edilen ürün ve hizmetler için hakların tazmin edilebilmesi ve üretimin veya hizmetin durdurulması hakkını vermektedir. 

Marka Sınıfları
Marka nice sınıfları 45 sınıftan oluşmaktadır. Yaptığınız hizmet ve ürünler için bir veya birkaç marka sınıfı kullanmanız gerekebilir. Bu belirmeyi size çalıştığınız marka vekili sağlayacaktır. Marka sınıfları için aşağıdaki linki tıklayınız.( Marka sınıf detay listesi için link verilecektir.)

Marka Devri
Markalar başvuru veya tescil aşamalarından sonra kısmen veya tamamen başka bir firma veya kişiye devir edilebilmektedir. Ya da  bir firmaya ait bulunan markalar firma başka bir firmaya tüm menkul ve gayrimenkulleri ile birlikte devredildiğinde tescilli markaları da beraberinde yeni firmaya ait olarak geçmektedir.

Markalarda haciz ve rehin
Markalar 556 sayılı markaların koruması hakkında kanun hükmünde kararname gereğince firmanın diğer ürün ve hizmetlerin ayrı olarak haczedilebilmektedir. Marka  Haciz usulleri açısından 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümleri açısından işlem yapılmaktadır. Haciz süreci İcra İflas Kanunu 58. Maddesine dayanarak yapılan başvuru talebiyle başlamaktadır. Bu talebe istinaden borçluya ödeme emri gönderilmektedir. Müddet ve itiraz aşamaları tamamlandıktan sonra Alacaklı olan taraf borçlu taraftan markanın haczini isteyebilir.

Markalar ticari işletme ile beraber veya ayrıca rehin edilebilir. Marka rehini ile ilgili Medeni Kanunun rehin hakkına aithükümlerince uygulanmaktadır.


Marka Yenileme
Marka tescili 10 yıllık olarak yapılmaktadır. Bu 10 yıllık süreç marka başvuru tarihiyle başlamaktadır. Bitiş tarihi ise  başvuru yapılan ayın son gününden itibaren dolmaktadır. 10 yıllık sürenin sonun ek bir 6 aylık süre verilmektedir. Fakat bu ek süre için Türk Patent Enstitüsü ek ücret talep etmektedir. Marka tescil süresi dolup yenileme yapılmadığında marka sahibi yeniden yapılan başvurulara 2 yıl boyunca itiraz etme hakkına sahip olacaktır.